วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2565

ค้นหา: บทสวดมนต์ต่ออายุ

สวดธรรมจักร กงล้อแห่งธรรม เป็นเทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ สวดแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง อายุยืน มีความสุขกายสุขใจ

14 ม.ค. 2020
https://youtu.be/t0U1l705NvE ธัมมจักกัปปวัตนสูตร หรือเขียนอย่างภาษามคธว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะ นับเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันนั้นเป็นวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน ๘ เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบ

บทสวดมนต์ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก สุดยอดพุทธมนต์ในการป้องกันภัย บังเกิดโชคลาภ ทำมาค้าขายรุ่งเรือง อุดมด้วยโภคทรัพย์

13 ม.ค. 2020
ยอดพระกัณฑ์ฉบับนี้ ได้มาจากต้นฉบับเดิมที่จารไว้บนใบลานเป็นอักษรขอมซึ่ง เปิดกรุครั้งแรกที่เมืองสวรรคโลก มีบันทึกเอาไว้ว่าผู้ใดสวดมนต์เป็นประจำทุกเช้าเย็นจะป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้รอบด้าน ภาวนาพระคาถาอื่นสัก ๑๐๐ปีก็ไม่เท่ากับอานิสงส์ของการสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกนี้เพียงครั้งเดียวผู้ใดที่สวดครบ ๗ วัน หรือครบอายุปัจจุบันของตัวเอง จะมีโชคลาภ ทำมาค้าขายรุ่งเรืองปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง ก่อนสวดยอดพระ

สวดพุทธคุณ สวดอิติปิโส หนุนดวง สะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ ป้องกันภัยสารพัด กันคุณผี กันคุณไสย บังเกิดโชคดี ลาภทรัพย์อุดม

23 พ.ย. 2019
บทสวดอิติปิโส เป็นบทสวดมนต์ที่สวดง่าย จดจำได้ง่าย ซึ่งหลายๆท่านต้องเคยได้ยิน ได้ฟัง ได้สวดมนต์กันมาแล้ว ซึ่งบทสวดอิติปิโสเป็นบทสวดมนต์ที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า เป็นบทสวดมนต์ที่สามารถช่วยคุ้มครองให้ผู้สวดแคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆนาๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ ยิ่งกว่านั้นบทสวดอิติปิโสยังเป็นบทสวดมนต์ที่ช่วยหนุนดวง เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้ ช่วยต่ออายุ สะเดาะเคราะห์ได้ หากผู้สวดมนต์สวดเป็นประจำทุกวัน ใ
พุทธคยา