วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2565

พุทธานุสติ

พระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม ภาวนาไปนิพพาน
ถวายข้าวพระพุทธรูปทุกวัน ตายชาตินี้ ไม่ลง นรก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
ภาวนาสัมมาอะระหัง เป็นพุทธานุสสติ ทำให้จิตตื่น จิตสว่าง จิตมีกำลัง
อานิสงส์ของการนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆ
กรรมฐานพบพระที่ถูกต้อง ควรมีพระพุทธเจ้ามาสิงสถิตอยู่ที่จิตใจ นำพระธรรมคำสั่งสอนมาปฏิบัติ ใจจะประเสริฐล้ำเลิศทุกประการ
ทำบุญในวันออกพรรษา วันพระเจ้าเปิดโลก เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า
พุทธานุสสติ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
สวดธรรมจักร กงล้อแห่งธรรม เป็นเทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ สวดแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง อายุยืน มีความสุขกายสุขใจ
บทสวดพระคาถาอาการะวัตตาสูตร มีอานุภาพยิ่งกว่าสูตรอื่น ๆ ในการที่ป้องกันภัยอันตราย
สวดพุทธคุณ สวดอิติปิโส หนุนดวง สะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ ป้องกันภัยสารพัด กันคุณผี กันคุณไสย บังเกิดโชคดี ลาภทรัพย์อุดม
ติดต่อเรา
หมู่บ้านพริสรวิลล์ 25/43 หมู่4 ทรัพย์บุญชัย ซอย 28 ตำบล บางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทร 086-1866507
Line ID : chayapha
chayapa.co@gmail.com
พุทธคยา