วันอาทิตย์, 31 กรกฎาคม 2565

พระโสดาบัน

ฆราวาสบรรลุธรรม นับแต่ พระโสดาบัน สกิทาคามี เขายังครองเรือนได้ ยังมีลูกเต้าได้
สัมมาสติ เดินทางมรรคมีองค์แปด เพื่อเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้น หรือ พระโสดาบัน
การสร้างบารมีเป็นพระโสดาบัน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
พระโสดาบันมีความประพฤติอย่างไรบ้าง
วิธีฝึกจิตให้เป็น พระโสดาบัน
หลวงปู่พระครูบาธรรมชัย มรณภาพแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิต
ตายจากคนแล้วไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต ก่อนจะตายเป็นพระโสดาบัน
หลวงพ่อปานวัดบางนมโค ปรารถนาพระโพธิญาณมรณภาพแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิต
มรณานุสติ กรรมฐานที่ดี การระลึกถึงความตายเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบัน
ติดต่อเรา
หมู่บ้านพริสรวิลล์ 25/43 หมู่4 ทรัพย์บุญชัย ซอย 28 ตำบล บางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทร 086-1866507
Line ID : chayapha
chayapa.co@gmail.com
พุทธคยา