วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2565

บอกบุญใหญ่ สร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดหัวตลุกวนาราม (หลวงปู่ลี ตาณํกโร) นครสวรรค์

paypal

หลวงปู่ลี ตาณังกโร มีดำริ จัดสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา องค์จำลองจากประเทศอินเดีย ประดิษฐานบนพื้นที่ดินกว่า 35 ไร่ณ วัดป่าหัวตลุกวนาราม ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ผู้มีจิตศรัทธาอยากร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ สามารถโอนเงินให้ทางวัดได้เลยค่ะ
ชื่อบัญชี วัดป่าหัวตลุกวนาราม
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขบัญชี 2301016398

พุทธคยา เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ โอกาสบัดนี้ พวกเราชาวพุทธทุกๆท่าน จะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญสร้าง พระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อเป็นพุทธบูชาให้แก่ลูกหลานและคนรุ่นหลังๆได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าค่ะ

อานิสงส์การร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด เมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

ดังตัวอย่างที่หยิบยกมาให้ท่านได้อ่านต่อไปนี้ พระเถระรูปนี้ในชาติก่อนมีส่วนร่วมสร้างเจดีย์ เพียงท่านใส่ก้อนปูนขาวลงในช่องแผ่นอิฐ ซึ่งประชาชนกำลังก่ออิฐสร้างเจดีย์อยู่ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยจิตใจที่เลื่อมใส อำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์ แลโลกมนุษย์ถึง ๙๔ กัป พอมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดม ท่านได้มาบวชในพระพุทธศาสนาท่านคือ พระสุธาบิณฑิยเถระ และยังมีเรื่องเล่าจาก พระมหาโมคคัลลานะเถระ ว่าท่านได้พบเทพบุตรตนหนึ่งมีวิมานสวยงามวิจิตรตระการตา แวดล้อมด้วยนางฟ้าจำนวนมาก มาฟ้อนรำขับร้องให้เบิกบานใจ  และเทพบุตรตนนี้มีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือเทพบุตรทั้งปวง ท่านจึงถามเทพบุตรตนนั้นว่า เมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้หรือ ท่านถึงมีอานุภาพมากมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เทพบุตรตนนั้นตอบว่า แต่ก่อนเมื่อเป็นมนุษย์ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ออกบวช ๗ พรรษา และเป็นสาวกของพระศาสดานามว่า สุเมธ ต่อมาได้ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วพระบรมสารีริกธาตุของท่านบรรจุไว้ในรัตนเจดีย์ซึ่งห่อหุ้มด้วยข่ายทองคำ  ท่านได้ชักชวนประชาชนให้ไปสักการะบูชาด้วยความเลื่อมใส  กุศลจะส่งผลให้ขึ้นสวรรค์ ด้วยบุญนี้เองทำให้ข้าพเจ้าได้มาเสวยสุขอยู่ในทิพย์วิมานนี้เอง ส่วนพระมหากัสสปะเถระนั้น ท่านได้พบเปรตตนหนึ่งมีกลิ่นเหม็นเน่า มีหนอนกินปาก นอกจากนี้ยังถูกยมบาลเฉือนปาก แล้วราดน้ำให้แสบร้อน จึงถามถึงผลกรรมของเปรตนั้น ทราบว่าแต่ก่อนตอนเป็นมนุษย์ ตนเป็นชาวนครราชคฤห์ได้ห้ามมิให้บุตร ภรรยา บูชาพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับเล่าถึงพวกที่มีความคิดและกระทำเหมือนตน ส่วนภรรยา และบุตรของตนได้ไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ มีวิมานสวยสดงดงาม เพราะอานิสงส์ที่ได้ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุ สำหรับตนเองนั้นตั้งใจไว้ว่า หากได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง จะทำการบูชาพระสถูปเจดีย์ให้มากอย่างแน่นอน

การไหว้พระธาตุถือเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เพราะการบูชาพระธาตุ อันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญมาสู่ผู้ที่บูชา รวมทั้งอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบไหว้บูชา ยิ่งหากใครบูชาด้วยจิตใจศรัทธาอันบริสุทธิ์ และหมั่นกราบไหว้เมื่อมีโอกาส อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ จะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลในชีวิตแก่ตัวผู้บูชาอานิสงส์ในการสร้างกุศลกับพระบรมสารีริกธาตุ ถวายฉัตรยอดพระเจดีย์  – ได้รับการเคารพยกย่อง เกิดในชาติตระกูลสูง มีสง่าราศี
ถวายทองคำ  – ผิวพรรณงาม เปล่งปลั่ง อุดมมั่งคั่ง
ถวายเงิน – ใจสว่างไสว อยู่เย็นเป็นสุข
ถวายอัญมณี – รัศมีการทิพย์สว่าง มีราศี มักประสบโชคดี
ถวายที่บรรจุพระเครื่อง – มีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรค มักมีคนช่วยเหลือเวลามีปัญหา
ถวายแผ่นทองคำเปลวปิดองค์พระเจดีย์ – มีราศีผิวพรรณงาม ใจสว่าง อบอุ่นใจ
ถวายอิฐ หิน ปูน ทราย – มีแต่ความมั่นคงในชีวิต ใจคอหนักแน่น ไม่โลเล
สร้างองค์พระเจดีย์ –  มักได้สิ่งอันพึงปรารถนา สุขภาพดี ไม่มีวันอดตาย
ถวายธงหลากสีประดับองค์พระธาตุ – มีสง่าราศี กายทิพย์สว่าง
ถวายโคมไฟให้แสงสว่าง เทียน – ใจสว่าง ชีวิตสะดวกสบาย มีอุปสรรคน้อยลง มีปัญญาธรรมสูงขึ้น เบิกทางสู่ทิพยเนตร
ถวายดอกไม้อันบริสุทธิ์ต่างๆ – สุขสงบใจ ใจสะอาดชื่นผ่องแผ้ว
ถวายธูป เครื่องหอมต่างๆ – อบอุ่นคงในใจ ใจสว่างมีอุปสรรคน้อยลง มีกลิ่นกายสะอาด รู้สึกสดชื่นเสมอ
ถวายแผ่นหินปูพื้นพระเจดีย์ – มีบริวาร มีสมาธิดีขึ้น มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้น
ถวายกระจกสีประดับองค์พระเจดีย์ – กายทิพย์สว่าง มีสง่าราศี มีคนศรัทธา เห็นความดีในตัว
ถวายผ้าเหลืองครอง(หุ้ม)องค์พระเจดีย์ – เพิ่มเนกขัมมบารมี ใจสงบขึ้น มีโอกาสได้วิมุตติธรรมเร็วขึ้น
สรงน้ำพระธาตุ – ใจสะอาดสงบขึ้น กายและใจชุ่มชื่นแจ่มใส สุขภาพดี
ถวายข้าว อาหาร เวรข้าวบูชาพระธาตุ – อุดมสมบูรณ์ อิ่มอกอิ่มใจ สุขภาพดี
เวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์ – เพิ่มวิสัยปัจจัยแห่งกุศลธรรม เป็นสิริมงคล ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น สะอาดขึ้น
แสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระธาตุจากใจจริง – เป็นที่เคารพยกย่อง มักไม่มีใครเข้าใจผิดหรือมองอะไรผิดๆ ได้บารมีวิมุตติธรรมจากพระบรมธาตุ พาไปสู่วิสุทธิมรรค ผล นิพพานได้เร็วยิ่งขึ้น
เป็นเจ้าภาพหรือมีส่วนช่วยจัดงานฉลองพระธาตุ – ประสบสุขในชีวิตโดยทั่วไปแทบทุกด้านอุดมมั่งคั่ง มีคนเคารพยกย่องช่วยเหลือเสมอ
บูรณะซ่อมแซมเจดีย์พระธาตุ – สุขภาพดี อายุยืน รูปร่างหน้าตาผิวพรรณดี มีฐานะมั่นคง
สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ – ชีวิตมั่นคงสุขสมปรารถนาทุกด้าน เป็นที่เคารพยกย่อง ได้มรรคผลนิพพานเร็วขึ้น
ถวายภาชนะบรรจุพระบรมธาตุในเจดีย์ – มีชีวิตมั่งคง ปลอดภัย มั่งคั่ง มีบริวารดี เกียรติ เป็นที่ยกย่อง
ถวายบทสวด เทปสวดมนต์สวดบูชาพระธาตุ – เป็นที่ยกย่องสรรเสริญจากคนทุกหมู่เหล่า ได้ยินได้พบแต่สิ่งที่ดีงาม เสียงใสไพเราะมีวาจางดงาม มีสมาธิดีขึ้น

แอดมินได้มีส่วนร่วมในการหาเงินซื้อที่ดินให้วัด และมีส่วนร่วมในการทอดกฐินเพื่อนำเงินไปสร้างเป็นฐาน พระมหาเจดีย์พุทธคยา และจะหาเงินช่วยสร้างจนเสร็จค่ะ ซึ่ง วัดหัวตลุกวนาราม ตั้งอยู่ห่างจากบ้านแอดมินประมาณ 16 กิโลเมตร แอดมินจะอัพเดทการก่อสร้างไว้ที่โพสนี้นะคะ โมทนาบุญกับทุกๆท่านที่เคยร่วมบุญกับแอดมินค่ะ สาธุๆ

เจดีย์พุทธคยา ณ วัดหัวตลุกวนาราม ขนาดไซส์จำลอง

ความก้าวหน้าการสร้าง เจดีย์พุทธคยา องค์จำลอง เดือนมกราคม 2565

วามก้าวหน้าการสร้าง เจดีย์พุทธคยา พิธีวางศิลาฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก วัดพระธาตุแสงรุ้ง

พุทธคยา