วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2565

แดนดินถิ่นพุทธภูมิ ลุมพินีวัน พุทธคยา สารนาถ กุสินารา

paypal

สารคดีสั้น “แดนดินถิ่นพุทธภูมิ” จำนวน ๗ ตอน ออกอากาศทางช่อง NBT
ตอนที่ ๑ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ประเทศเนปาล
ตอนที่ ๒ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ ประเทศอินเดีย
ตอนที่ ๓ สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ประเทศอินเดีย
ตอนที่ ๔ กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน ประเทศอินเดีย
ตอนที่ ๕ เขาคิชฌกูฎ เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย
ตอนที่ ๖ ตโปธาร เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย
ตอนที่ ๗ แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

พุทธคยา