วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2565

อาหารของกายทิพย์

paypal

“..ถ้าเราอยากจะให้คนที่ตายไปแล้ว เขามีอาหารรับประทาน เราก็เอาอาหารที่เราไปไหว้ที่ศพนี่แหละ เอาไปทำบุญทำทาน ถ้า
เรากินอาหารที่เราเอาไปไปไหว้ศพ ศพคนตายก็ไม่ได้อะไร ได้แต่คนเป็น คนเป็นที่ไปไหว้นั่นแหละที่เอาอาหารไปให้คนตาย คนตายไม่ได้กิน คนเป็นก็เลยกินแทนคนตายถ้าอยากจะให้คนตายมีอาหารกิน…ก็ต้องทำบุญ…

.. บุญนี้เป็นอาหารของกายทิพย์ แต่คนที่ตายไปนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนต้องมารอรับอาหารรอรับบุญจากคนเป็น ขึ้นอยู่กับ
ว่าตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นได้ทำบุญหรือเปล่า..ถ้าได้ทำบุญเป็นประจำ ก็จะมีบุญติดตัวไปมาก ก็จะเป็นเศรษฐีบุญ ถ้าเป็นเศรษฐีบุญ
ก็ไม่ต้องมารอรับบุญจากผู้อื่นที่ยังมีชีวิตอยู่

.. แต่ถ้าขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ ทำบุญน้อยหรือไม่ค่อยทำเลย มีเงินก็ไปเที่ยวกัน ไปซื้อของเล่นของฟุ่มเฟือยกัน แทนที่จะเอา
ไปทำบุญกัน แล้วก็ไม่รักษาศีล ทำบาปกันถ้าตายไปก็จะเป็นขอทาน ขอทานบุญทางจิตวิญญาณ เพราะไม่มีบุญติดตัวไป…

.. นี่พวกนี้แหละที่จะต้องมารอรับส่วนบุญ เพราะเขาไม่มีอาหารกิน เขาจะรู้สึกหิว แล้วเขาไม่สามารถหาอาหารเองได้ เพราะในโลกทิพย์ไม่มีที่ทำบุญ จะทำบุญนี้จะต้องทำอยู่.. ในโลกของมนุษย์.. “

สนทนาธรรมบนเขา

[ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พระจุลนายก ]​ #พระอาจารย์สุชาติ_อภิชาโต

วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี


พุทธคยา