วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2565

ส่งดวงวิญญาณ ปรับภพภูมิให้ผี

paypal

ผีคือคนที่ตายก่อนอายุขัย โดยเฉพาะคนสมัยนี้ตายโดยเหตุนานาประการก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะตายด้วยโรคมะเร็ง อุบัติเหตุ ฆ่าตัวเองตาย ตายด้วยโรค จมน้ำตาย เป็นต้น
-เมื่อเราน้อมบุญของหลวงปู่ดู่ แผ่ให้วิญญาณแล้ว..วิญญาณจะไปไหน ?
-การนับอายุของวิญญาณที่ตายก่อนอายุขัย
-การน้อมบารมีของหลวงปู่ดู่ ช่วยวิญญาณได้อย่างไร ?
-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปรับภพภูมิ, การส่งวิญญาณ

พุทธคยา