วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2565

คาถาป้องกันคุณไสย สนองกลับผู้กระทำ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

11 ก.พ. 2020
385
paypal

คาถาป้องกันคุณไสย และกันยาพิษ ยาสั่ง
เมสัมมุขา สัพพาหะระติ เตสัมมุขา

คาถาสนองกลับผู้กระทำไสยศาสตร์
สัมปจิตฉามิ

คาถากำบังตัว
สัมปะติจฉามิ

คาถา “สัมปจิตฉามิ “ คาถาบทนี้ พระองค์ที่ มาบอกหลวงพ่อในขณะที่หลวงพ่อพักอยู่ที่เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2529 เวลา 05.00 น. ก่อนนอนหลวงพ่อนอนภาวนาเป็นปกติ ตื่นขึ้นมามีอาการปากขยับไม่ได้ มือขยับไม่ได้ รู้สึกอึดอัด คล้ายเป็นอัมพาต แต่ใจสบาย พระองค์ที่ 10 ให้ภาวนา “สัมปจิตฉามิ” จึงคลายตัว คาถาบทนี้ไม่ได้ให้ใช้เฉพาะหลวงพ่อเท่านั้น อนุญาตให้พุทธบริษัทศิษยานุศิษย์และลูกหลานหลวงพ่อใช้ได้ด้วย 
          ก่อนนอนภาวนาให้ตั้ง นะโม 3 จบ และต่อด้วย พุทธัง สรนัง คัจฉามิ ธังมัง สรนัง คัจฉามิ สังฆัง สรนัง คัจฉามิ และสวด “อิติปิโสฯ” 3 จบ  จึงภาวนาเรื่อยๆไป ในขณะที่ภาวนาให้ทำใจสบายๆ 
          ผลของคาถานี้ จะมีผลต่อผู้สั่ง ผู้รับคำสั่ง ผู้ร่วมมือ และผู้กระทำไสยศาสตร์มายังเราโดยฉับพลัน ผลพิเศษ ถ้าตั้งใจรักษาศีล 5 บริสุทธิ์ หรือตั้งใจรักษากรรมบถ 10 ได้ครบถ้วน สามารถระงับนิวรณ์ 5 ได้ ภาวนาวันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกันจะมีผลคล้ายอภิญญา

“สัมปจิตฉามิ” อ่านว่า สัม-ปะ-จิต-ฉา-มิ คาถาบทนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็น สัมมาทิฏฐิ เท่านั้น ไม่มีผลสำหรับผู้เป็น มิจฉาทิฏฐิ พระโมคคัลลาน์ท่านมายืนยัน ว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาอภิญญา บอกว่าคนที่ได้อภิญญามาในชาติก่อน ถ้าใช้คาถาบทนี้ของเก่าจะรวมตัว คือว่าทำไปๆ ถ้าเข้าถึงผรณาปีติจะรู้สึกว่าตัวไม่มี เหลือแต่หน้า ต่อไปก็ไม่มีอะไรเหลือเลย หน้าก็ไม่มี ถ้าทำได้เช่นนี้บ่อยๆ ไม่ช้าก็รวมตัวจะไปไหนก็ได้ เที่ยวต่างประเทศเรื่องเล็ก 

ประสบการณ์ตรงจากคนที่ถูกทำคุณไสยอย่างหนักกะเอาให้ถึงตาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ธรรมมะ ณ วสันต์

ขอบคุณภาพจาก
คำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน-วัดท่าซุง

พุทธคยา