วันอาทิตย์, 31 กรกฎาคม 2565

ทำสมาธิได้ ชั่วงูแลบลิ้น จะได้บุญกุศลมากอย่างไร

paypal

ถาม​ :: ที่ว่าการทำสมาธิได้ ชั่วงูแลบลิ้น จะได้บุญกุศลมากกว่าการสร้างวัดเสียอีก เป็นจริงอย่างไร

ตอบ​ :: เป็นจริงนะซิ ในขณะจิตเดียว นั่นแหละเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิแล้วทานศีล มันรวมอยู่ในนั้นทั้งหมด การทำอย่างนั้น
เป็นของยาก การสร้างวัดเป็นของง่าย การสร้างวัดต้องขนขวายหาโน่นหานี่มาสร้าง มันเป็นการยุ่งแต่เรื่องอื่น แต่การทำสมาธิ
ชั่วขณะจิตเดียวมันปล่อยวางหมด แล้วเข้า ถึงหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริง

จากหนังสือบูชาวิสัชนาในประเทศ

โดยหลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี


พุทธคยา