วันเสาร์, 30 กรกฎาคม 2565

มีศีล มีโภคทรัพย์ ผู้ปรารถนา ความสุข ความเจริญ ต้องหมั่นฝึกอบรมตนเอง

14 มี.ค. 2022
8
paypal

ศีลที่บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์ จิตดี จิตที่ ไม่อิจฉาริษยาพยาบาท เบียดเบียน เป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ทำให้คนบริสุทธิ์ ทำให้คน มีศีล มีโภคทรัพย์ ผู้ปรารถนา ความสุข ความเจริญ ต้องหมั่นฝึกอบรมตนเอง

ทำเอง รู้เอง เห็นเอง ได้เอง ใครทำใครได้

♦️♦️♦️ #โอวาทธรรม​ ♦️♦️♦️
🙏🙏🙏#หลวงปู่ขาว อนาลโย🙏🙏🙏

พุทธคยา