วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2565

รักษามะเร็งหายได้ด้วยการนั่งสมาธิ บรรยายธรรมโดย คุณแม่ชีแก้ว สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาจ.ชลบุรี

paypal
ถ่ายทอดสดเทปบรรยายธรรม คุณแม่ชีแก้ว สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาจ.ชลบุรี

พุทธคยา