วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2565

รสชาติของธรรม

paypal

เรามาพูดถึงผลของการสงบ

จิตที่สงบแล้ว บางคนถอนขึ้นมา
ก็อิ่มเอิบ ปีติ สดชื่น เหมือนต้นไม้โดนฝน
มันสดชื่นภายในจิต มันเหนือคำบรรยาย
ที่ว่าสดชื่น ภายนอกเหมือนกันไหม
ไม่เหมือน เพราะมันสดชื่นภายในจิต
ด้วยอำนาจธรรมนี่มันสดชื่นมากที่สุด
ตอนนี้

การสดชื่นตรงนี้
มันก็รู้สึกเหมือนเรามีที่พึ่งแล้ว
เหมือนเราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้ว

คำครูบาอาจารย์ที่ว่า
จิตสงบแล้วมีความสุขเป็นอย่างไร
เราเจอแล้ว เห็นแล้ว มันเป็นอย่างนี้เอง
เขาถึงว่าไม่มีรสชาติอันใดเลยเท่ากับ
รสชาติของธรรม มันมีความลึกซึ้งมาก…

หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก Line@กลุ่มเพื่อนธรรมะ

พุทธคยา