วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2565

พระประธานวัดท่าไม้

03 มี.ค. 2022
10
paypal
พระประธานวัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร สมเด็จพระสัมพุทธบัญชร อนาวรณญาณไตรโลกนาถศาสดา และสมเด็จพระธรรมจักรแก้ว

เครดิตภาพ tomdaemon

พุทธคยา