วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2565

พระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม ภาวนาไปนิพพาน

paypal
พระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน
ท่องคาถานี้ นึกถึงภาพนี้ และอธิษฐานว่า “ไม่ขอเกิดอีก ขอไปนิพพาน อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า” ทุกวัน ใจจะเกาะพระนิพพาน พระพุทธเจ้าให้มา (ให้คนป่วยดู และอธิบายว่า การเกิดนั้นเป็นทุกข์ อย่าเกิดอีก)
นิมิตจิตติ นิมิตจิตตา นิพพานะจิตติ นิพพานะจิตตา

เครดิตภาพจาก รักพระพุทธเจ้าสุดหัวใจ

พุทธคยา