วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2565

ฝึกจิตอยู่กับความว่างเปล่า

paypal

นิพพานัง ปรมัง สุญญัง
นิพพานัง ปรมัง สุขัง

จิตที่อยู่กับความว่างได้เป็นจิตที่เป็นสุขอย่างยิ่ง
เป้าหมายของการปฎิบัติจิตภาวนา เพื่อฝึกฝนจิตให้อยู่กับความว่างเปล่า…

ธรรมะบรรยายโดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พุทธคยา