วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2565

ผู้ปฏิบัติธรรม แท้จริงแล้วเห็นอะไร

paypal

บุคคลใดปฏิบัติแล้ว บุคคลนั้นย่อมพิจารณาความเป็นไป แห่งสังขารทั้งหลาย ย่อมเห็นความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้ และความตาย ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น

ย่อมไม่เห็นความสุข ความยินดี น้อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ไม่เห็นซึ่งอะไรๆ ในเบื้องต้น ท่ามกลาง หรือที่สุดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งจะเข้าถึงความเป็นของไม่ควร
ถือเอา…

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก Line@กลุ่มเพื่อนธรรมะ

พุทธคยา