วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2565

ธรรมะหลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปญฺโญ

07 ส.ค. 2021
73
paypal

อย่าเที่ยวดูถูกใคร อย่าทำร้ายใคร ด้วยคำพูดและการกระทำ ทุกอย่างคือพลังงาน ทุกอย่างจะหมุนเข้าหาตัวเอง จงสำรวมกายและใจ

พุทธคยา