วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2565

ถวายข้าวพระพุทธรูปทุกวัน ตายชาตินี้ ไม่ลง นรก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

paypal

ว่า นะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (๓ ครั้ง)
คำถวายข้าวพระพุทธ
อิมัง สูปะ พยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ
ข้าพเจ้า ขอบูชาด้วยโภชนะข้าว พร้อมด้วยอาหาร และ น้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า

ว่า นะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำลาข้าวพระพุทธ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (๓ ครั้ง)
คำลาข้าวพระพุทธ
เสสัง มังคะลัง ยาจามิฯ
ข้าพเจ้าขอคืนอาหารที่เหลืออันเป็นมงคลนี้ด้วยเถิด

พุทธคยา