วันอาทิตย์, 31 กรกฎาคม 2565

ถึงคราวตายต้องตายให้เป็น

paypal
หลวงปู่ดุลย์อุตโล

ถึงคราวตายต้องตายให้เป็น

ต้องตัดสินใจว่า ถึงยังไงก็จะตายแน่แล้ว ไปวิตกทุกข์ร้อนก็ไม่มีประโยชน์

จากนั้นต้องสำรวมจิตให้สงบเป็นหนึ่ง แล้วก็หยุดเพ่ง ปล่อยวางทั้งหมด
สุคติ“ก็เป็นอันหวังได้แน่นอน

ถ้ายังไม่ถึงที่สุดทุกข์ในตอนนั้น หากกำลังเพียงพอ ก็อาจหมดปัญหาไปเลย…

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

พุทธคยา