วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2565

ตายด้วยโทสะเกิดเป็นอสุรกาย ตายด้วยความโลภเกิดเป็นเปรต

paypal

พุทธคยา