วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2565

ดวงผู้มีอำนาจจิตสูง ใฝ่ในศีลธรรมและมีจิตเป็นกุศล

paypal
เครดิตภาพ darksouls1

คนที่มีอำนาจจิตสูง เป็นคนที่เคยสั่งสมบุญบารมีมาแล้วในครั้งอดีตชาติด้วยการฝึกจิต สวดมนต์ ภาวนา ทำให้เกิดมาในชาตินี้ ของเก่าที่เคยทำไว้ ทำให้เป็นคนที่พิเศษกว่าคนทั่วไป คือว่า ทำให้รู้เหตุการณ์ร้ายๆล่วงหน้า ทำให้สามารถเห็นภพภูมิอื่นได้แม้ว่าชาตินี้จะยังไม่ได้เข้าถึงธรรมขั้นสูง จะยังไม่ได้ฝึกจิต หรือ สวดมนต์ภาวนาอย่างเคร่งครัด อาจจะด้วยหลงโลกไปชั่วระยะหนึ่ง แต่ด้วยอำนาจวาสนาบารมีเก่า จะทำให้ได้กลับมาอยู่ในทางธรรมมากกว่าอยู่ในทางโลก แม้ว่าจะไม่ได้บวชเป็นพระ หรือ บวชเป็นชี แต่จะเป็นฆราวาสที่รู้ธรรม ใฝ่ทางธรรม เคร่งครัดในศิล และจะเป็นคนที่ละอายชั่ว กลัวบาป เพราะได้รู้เห็นแล้วว่า ภพภูมิมีจริง!

แต่ส่วนมาก คนที่มีอำนาจจิตสูง จะเป็นพระเสียส่วนใหญ่ เพราะบุญบารมีที่ทำมาเต็มเปี่ยมแล้ว เกิดมาชาตินี้เพื่อจะละกิเลส เพื่อเดินทางไปสู่นิพพาน หรือ ท่านที่ปราถนาพุทธภูมิ ก็จะได้บวชเพื่อสร้างบุญบารมีเพิ่ม

ดวงคนที่มีอำนาจทางจิตสูงนั้น ในทางโหรราศาสตร์กล่าวว่า ดาวพูลโตจะต้องสัมพันธ์กับลัคนา หรือ ดาวพฤหัสโดยตรง ดังเช่นดวงของบุคคลดังต่อไปนี้

ท่านพุทธทาสภิกขุ  ดาวพลูโตกุมลัคนา ร่วมกับดาวพฤหัสบดี            
รอ.ทวี นิลแก้ว  อาจารย์สอนการฝึกจิต  ตัวท่านเองก็มีอำนาจติตสูง ได้ทิพย์จักขุ และทิพย์โสต  ดาวพลูโตกุมพฤหัสบดีในภพที่เก้า(ศุภะ)            
สมเด็จพุฒาจารย์โต ดาวพลูโตกุมตนุลัคน์ และเล็งลัคนา            
อาจารย์ลี ธัมมธโร  ดาวพลูโตลอยเหนือฟ้าขณะเกิด            
อาจารย์เทส (เรี่ยวแรง) รังษี  ดาวพลูโตกุมลัคนา (ท่านเป็นศิษย์ อาจารย์มั่น ) ตัวท่านเป็นคนมีอำนาจจิตสูง
จะเห็นได้ว่า อาจารย์ผู้มีพละจิตสูงเหล่านี้ ล้วนมีพลูโตสัมพันธ์ถึงลัคนาทั้งสิ้น

ดาวพลูโต  หมายถึงตัวตน หรือวาสนา เท่าที่ได้พบมา ดาวพลูโตนี้ ยังหมายถึงปรัชญาของชีวิต การตัดขาดจากกิเลส  การไปสู่พระนิพพาน  นี่ก็แสดงให้เห็นว่าพลูโตก็คือตัวเรานี่เอง บุคคลใดที่มีอำนาจจิตสูง สามารถบังคับจิต หรือใช้อำนาจจิต ได้อย่างมหัศจรรย์  จะต้องมีดาวพลูโตสัมพันธ์กับชีวิตโดยตรง เช่น ดาวพลูโตกุมลัคน์  หรือ หรืออยู่ในภพที่10 อันเป็นภพกลางฟ้าตรงศีรษะขณะเกิด  หรือ พลูโตทำมุมจตุโกณต่อลัคนา  และพลูโตต้องเด่นด้วย

ดาวพลูโต หมายถึงตัวตน ด้วยเป็นเกษตรราศีเมษ ตำแหน่งตนุของลัคนาโลก ดังนี้ บุคคลดาวพลูโต จึงจิตมั่นคง ไม่ส่ายไปรับอารมณ์อื่นได้ง่าย พลูโตทำให้มีอำนาจพิเศษในตนเองเช่น สัมผัสกับลางสังหรณ์ได้แม่นยำกว่าคนอื่นๆ บุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการวินิจแัยดวงชาตาก็ดี หรือ เป็นแพทย์วินิจฉัยโรคก็ดี จำต้องกาศัยญาณหยั่งรู้ประกับกับวิชาการด้วย จึงจะวินิจฉัยได้เก่ง ดังนี้พวกโหร แพทย์ นักโบราณคดี ล้วนแต่มีดาวพลูโตสัมพันธ์กับดวงชาตาทั้งสิ้น

ถ้าดาวพลูโตในดางชาตาผู้ใดกุมพฤหัสบดี หรือ พฤหัสบดีสัมพันธ์กับดาวศุภเคราะห์เป็นอย่างดี บุคคลผู้นั้นจะใฝ่ในศีลธรรมและมีจิตเป็นกุศล แมัจะประพฤติผิดมาก่อน ก็จะกลับใจได้ภายหลังเสมอ

หากผู้ใดดาวพลูโตในดวงชาตา ถูกเบียนโดยกาวบาปเคราะห์อย่างรุนแรง มักจะเคราะห์ร้าย และโดนชะตากรรมร้ายกระหน่ำเอาจนยับเยิน เช่น

มาลิลีน มอนโร ( เกิด 1 มิย. 2469) ดาว8 กุมพลูโต มีดาว7 ตรีโกณถึง มีความคับแค้นใจจนฆ่าตัวตาย นี่เป็นเพียงโยคเกณฑ์ของดาวต่างๆทีทำมุมกับดาวพลูโต ซึ่งสามารถจะดูความเป็นไปของดวงชาตาได้ ทำนองเดียวกับดูวาสนาของบุคคล ซึ่งเป็นการดูหยาบๆ
ดวงชาตาของ พลเอก เจ้าพระยารามราฆพ (เกิด 5 ตค.2433) ท่านผู้นี้มีวาสนาสูงเด่น ได้ความความสำเร็จตลอดชีวิต ยากที่จะหาบุคคลใดมีวาสนาเทียบได้  ดวงของท่านมีดาวพลูโต กุมเนปจูนและพุธราศีพฤษภ มี 1,0และ4เกษตร อยู่ราศีกันย์  ตรีโกณถึงดาว5 ที่ราศีมังกรเช่นกัน  ดาว6 เล็ง  ดาว2 นำหน้า จากรูปดาวแบบนี้เห็นว่า ดาวพลูโตได้รับโยคเกณฑ์ที่ดี จากดาวศุภเคราะห์ทุกดวง ท่านจึงมีวาสนาดีเด่นตลอดชีวิต และอุปสรรคในชีวิตแทบไม่มี

นายประยงค์ ตั้งตรงจิตร( เกิด 3 กค.2445)  ท่านผู้นี้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญ ได้บริจาคเงินทำบุญสร้างวัดสร้างสาธารณะสถานไว้จำนวนมาก ดวงชาตาของท่าน ดาวพลูโต กุมดาวศุภเคราะห์สามดวง คือ 2,6,4 และ 3 มีดาว5 ตรีโกณถึง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
น.ณ ปากน้ำ

พุทธคยา