วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2565

ดวงชะตา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน

paypal
ดวงชะตา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน

ดวงชะตา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (พระราชสุทธิญาณมงคล) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี โดย สวัสดิ์ ทองประสาน

เกิดวัน ๔ ฯ ๘ ค่ำ ปีมะโรง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๗๑ ลัคนาสถิตราศีสิงห์ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. (สิงห์บุรี)

๑.   ดวงชะตาของหลวงพ่อ ได้ลักษณะลัคนานำพลติดต่อกันทั้ง ๖ ราศี มีดาวที่กุมลัคน์และกุมตนุลัคน์ล้วนเป็นดาวศุกภเคราะห์อันเรียงติดต่อกันไปตามลำดับ คือ ดาวศุกร์กุมลัคน์ ดาวพุธ ดาวจันทร์เกษตรกุมอาทิตย์ตนุลัคน์ และมีดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนที่ ๑๐ จากอาทิตย์ตนุลัคน์ นี่เองเป็นเหตุบ่งชี้ว่า ท่านจะเป็นพระสงฆ์ที่บำเพ็ญประโยชน์โดยแท้ มุ่งแต่ความดีและมีปฏิปทาไปทางธรรมหนักยิ่งกว่าสิ่งใด ดาวมฤตยูเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลง มีดาวพฤหัสบดีนำหน้า ดาวพฤหัสบดีซึ่งหมายถึงคุณธรรม และการถือบวชดวงหนึ่งก็ตรีโกณถึงลัคนา บ่งถึงการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขไปทางกุศล ทำให้ท่านเป็นนักบำเพ็ญบารมีที่สูงยิ่งเหมือนพระโพธิสัตว์ที่เกิดมาบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชาวโลกโดยแท้

๒.   ดาวอาทิตย์ ตนุลักน์ ซึ่งมีดาวคู่มิตรคือดาวจันทร์เกษตรเกาะกุมกับดาวพุธอยู่ราศี ทวาร ได้ เกณฑ์จันทร์ครุ สุริยา เป็นเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม ทำให้ท่านเจริญในพระธรรมวินัยพุทธศาสนามาตลอด เหมาะสมเป็นพระอาจารย์สอนพระกรรมฐาน นำอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมเคร่งครัดอย่งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อีกอย่างหนึ่งดาวพุธได้แก่การประพันธ์ ดาวจันทร์ตัวจินตนาการทั้ง ๒ ดวงนี้กุมดาวอาทิตย์ตนุลัคน์ ทำให้หลวงพ่อสนใจการประพันธ์ การเขียนหนังสือ มีดาวพฤหัสบดี ดาวฝ่ายธรรมลอยเหนือศีรษะ (อยู่เรือนที่ ๑๐) จากดาวอาทิตย์ตนุลัคน์หนังสือส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อเขียนขึ้นจึงสอนเรื่องบุญและบาป เรื่องที่น่าสนใจและส่งให้ชื่อเสียงหลวงพ่อดังไปไกล คือ กฎแห่งกรรม  ธรรมปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้พิมพ์ถึงเล่มที่ ๘ แล้ว ส่งผลให้หลวงพ่อดังไปทั่วประเทศและถึงต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

๓.   ดาวศุกร์ อันเป็นดาวศิลปะการก่อสร้าง การทรงฌาน การมีจินตนาการสูงส่ง ทำให้หลวงพ่อได้สร้างวัดอัมพวันในปัจจุบันให้สวยงาม และสง่างามมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ประดุจวิษณุกรรมเทพบุตรเนรมิตให้สง่างามอย่างรวดเร็ว เช่น ศาลาปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่บรรจุผู้ปฏิบัติได้ถึง ๑,๐๐๐ กว่าคน โรงเรียนพระปริยัติธรรมถึง ๓ ชั้น กุฏิกรรมฐานทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิต แบ่งเป็นเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส เป็นอารามอันสงบ สวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เหมาะสมอันเป็นดินแดนภาคกลางของไทย เหมาะกับลัคนาของท่านที่สถิตราศีสิงห์ และวัดก็ตั้งอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีอย่างมหัศจรรย์ ซึ่งวัดนี้สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบันได้เคยเสด็จไปประทับดูกิจการของวัดและโปรดหลวงพ่อจรัญมากที่สุด เพราะลัคนาของสมเด็จฯ ก็มีดาวศุกร์กุมลัคน์ เช่นเดียวกับหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังฯ ท่านนิยมสร้างพระสร้างวัดอันเป็นที่รู้กันก็เนื่องด้วยในดวงชะตาสมเด็จโต ก็มีดาวศุกร์กุมลัคน์ ราศีพฤษภ เช่นเดียวกันฉันนั้น

๔.   ดาวพลูโต หมายถึงดาวที่เกี่ยวกับการฝึกฝนจิต โยคหน้าดาวพฤหัสบดีซึ่งตรีโกณกับลัคนา และดาวพฤหัสบดีนี้ก็อยู่ในเรือนที่ ๑๐ ภพกัมมะจากอาทิตย์ตนุลัคน์ กิจกรรมหรือการงานของหลวงพ่อจึงโน้มเอียงไปทางการปฏิบัติธรรม การฝึกฝนไปในฝ่ายวิปัสสนาธุระสมดังนามสมณศักดิ์ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นพระครูสัญญาบัตรนาฝ่า พระครูภาวนาวิสุทธิ์ ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงสมณศักดิ์เป็นถึงพระราชาคณะในราชทินนาม พระภาวนาวิสุทธิคุณ และเมื่อปี ๒๕๓๕ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุทธิญาณมงคล อันเป็นสมณศักดิ์ของพระเถระฝ่ายวิปัสสนาโดยแท้

๕.   นอกจากเป็นพระอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ในอดีตหลวงพ่อยังมีความเชี่ยวชาญในแพทย์แผนโบราณ เพราะพื้นดวงมีดาวที่เกี่ยวกับวงการแพทย์แผนโบราณ เพราะพื้นดวงมีดาวที่เกี่ยวกับวงการแพทย์ คือดาวพลูโตและดาวเนปจูนจากภพมรณะมากุมลัคน์และดาวพลูโต เจ้าเรือนกัมมะจากอาทิตย์ตนุลัคน์มาสถิตภพลาภะโยคหลังลัคนาอีกด้วย ท่านจึงมีความเชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนโบราณและชำนาญการเยียวยารักษาโรคต่าง ๆ ได้ช่วยรักษาชีวิตคนที่เป็นโรคร้ายให้หายขาดได้เป็นจำนวนมาก

๖.   ลัคนาของท่านมีดาวบาปเคราะห์ทำมุมกากบาท หรือจตุโกณเป็นจุดเบียนดวงชะตาคือเนปจูนมรณะมากุมลัคนา ดาวเสาร์อยู่ภพที่ ๔ ดาวอังคาร ราหู อยู่ภพที่ ๑๐ ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุ ก็ต้องถูกผ่าตัดด้วยโรคร้ายแรงอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของท่านครั้งหนึ่งเป็นแน่แท้ หลวงพ่อจึงหนีกรรมเก่าไปไม่พ้น คือเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ หลวงพ่อมีอายุ ๕๐ ปี อังคารเจ้าอุบัติเหตุลอยเหนือศีรษะขณะเกิดทำมุมจตุโกณเสวยอายุ และดาวจันทร์พื้นดวงอยู่ภพวินาศนะ จึงได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนอย่างแรงถึงอวัยวะส่วนคอหัก แต่พระจันทร์ที่เข้าแทรกนั้นมีดาวศุภเคราะห์คู่มิตรเกาะกุม คือดาวพุธ ด้วยอำนาจฌานสมาธิที่หลวงพ่อได้ฝึกอบรมจิตให้มั่นคงอยู่ในพระกรรมฐาน ท่านจึงรอดชีวิตมาได้

๗.  ดาวฝ่ายมาตุคามที่จะรบกวนเพศบรรพชิตของท่าน ก็ถูกกำราบเสียจนหมดโอกาส นั่นคือดาวมฤตยูปัตนิไปอยู่ภพมรณะ ทั้งยังมีดาวบาปเคราะห์เสาร์ตรีโกณให้โทษอย่างแรง และมีบาปเคราะห์ราหู อังคารโยกหน้าที่ทำลายดาวมฤตยูปัตนิ อีกจุดหนึ่งด้วย

ดาวจันทร์อันเป็นตัวแทน-สตรีเพศ แม้จะเป็นเกษตรกุมดาวอาทิตย์ตนุลัคน์และพุธคู่มิตร แต่ดาวจันทร์ก็ถูกทำลายถึง ๓ จุด คือ

จันทร์ ไปสถิตภพทุสถานะที่เสีย คือ อยู่ภพวินาศนะประการหนึ่ง

จันทร์ ถูกดาวบาปเคราะห์เนปจูนและพลูโตบีบหน้าบีบหลังประการสอง

จันทร์ ถูกดาวบาปเคราะห์ขนาดใหญ่ คือ ดาวมฤตยู ดาวเสาร์ทำมุมตรีโกณทำลายอย่างยับเยินประการที่สาม

ดูคู่ครองจากอาทิตย์ตนุลัคน์ ก็เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะดาวเสาร์ปัตนิ ถูกดาวบาปเคราะห์ตรีโกณทำลายอีกจุดหนึ่ง ดาวเสาร์ยังถูกดาวบาปเคราะห์ทำมุมกากบาท คือดาวอังคาร ราหู และ เนปจูน ทำลายเป็นจุดที่สอง จึงกล่าวได้เต็มปากว่า ดวงนี้เป็นดวงของนักบวชที่หลุดพ้นจากวิถีการครองเรือนโดยสิ้นเชิงแล้ว

เพราะเหตุดังกล่าวมาแล้ว หลวงพ่อจึงไม่มีความอาลัยใยดีในการครองเรือนอันเป็นโลกียสุข หมดชาติวาสนากันที่ในเรื่องคู่ มุ่งปรารถนาแต่โลกุตตรธรรม ยินดีแต่การประพฤติพรหมจรรย์สมเป็น สัมมาสัมพุทธสาวโก คือ สงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

            เมื่อกล่าวถึงดาวจันทร์ในด้านฝ่ายดี จันทร์ซึ่งหมายถึงสตรีกุมดาวอาทิตย์ตนุลัคน์นี้เป็นเกษตรได้เกณฑ์ปัญจมหาบุรุษโยคอันเป็นเกณฑ์ที่สำคัญของโหรอินเดียก็ถือว่าหลวงพ่อมีสตรีสูงศักดิ์และสตรีที่มีหลักฐาน หลักทรัพย์มั่นคง มีดาวพฤหัสบดีอยู่ภพที่ ๑๐ (จากจันทร์) พฤหัสบดี หมายถึงความมุ่งมั่นในบุญกุศลเป็นเบื้องหน้า สตรีเหล่านั้นได้พากันชักนำบุรุษมาบำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรมจากทุกสารทิศและผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เขาได้พากันบริจาคทรัพย์สร้างถาวรวัตถุในวัดอัมพวันให้สง่างามเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง (ได้รับรางวัลจากกรมการศาสนาปี ๒๕๑๓) เนรมิตให้คล้ายกับวัดบุพพารามมหาวิหารของนางวิสาขามหาอุบาสิกาในสมัยพุทธกาลฉะนั้น

๘.   ดาวศุกร์ (ที่กุมลัคน์) เป็นดาวฝ่ายโลกีย์ เมื่อมีดาวพฤหัสบดีตรีโกณถึง ทำให้ศุกร์ได้รับเชื้อจากดาวพฤหัสบดี ดาวสมณะอย่างเต็มที่ไม่เบี่ยงเบนไปทางอกุศลได้เลย นอกจากหนทางแห่งกุศลและศุกร์บันดาลความสำเร็จในด้านฌานสมาธิอย่างเต็มที่

อันที่จริงศุกร์ ซึ่งหมายถึงกามก็หมดเชื้ออยู่แล้ว เพาะศุกร์ในดวงชะตาทำมุมกากบาตกับดาวบาปเคราะห์ราหู อังคาร และเสาร์อริ ซ้ำยังถูกดาวเนปจูนจากภพมรณะและเกตุเกาะกุมทำลาย ศุกร์อีกจุดหนึ่งด้วย ทำให้การฝักใฝ่ทางกามไม่มีหนทางที่จะกลับมากำเริบอีกต่อไป

๙.    ดาวพฤหัสบดี เจ้าแห่งการเดินทางไกลสถิตภพที่ ๙ มีดาวเสาร์บาปเคราะห์ไปเบียนภพที่ ๔ หมายถึงบ้านประการหนึ่ง ดาวอาทิตย์ตนุลัคน์มีดาวมฤตยูหมายถึงการท่องเที่ยวหรือการไปต่างถิ่นต่างแดนประการที่ ๒ ทำให้หลวงพ่อสมัยเมื่ออุปสมบทแล้วจึงได้ออกเดินธุดงค์จาริกท่องเที่ยวไปเรียนพระกรรมฐานพระอาจารย์หลายสำนัก เช่นไปศึกษาพระกรรมฐานกับหลวงพ่อเดิม จังหวัดนครสวรรค์ หลวงพ่อลี วัดโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ พระราชสิทธิมุนี (โชดก) ป.ธ.๙ วัดมหาธาตุ และศึกษาพระอภิธรรมกับพระอาจารย์เตชิน วัดระฆังโฆสิตธาราม กรุงเทพมหานคร และดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในภพที่ ๙ นี้เป็นเกณฑ์ที่สูงส่งหมายถึงโชคลาภจากแดนไกลจากผลงานของท่านที่ได้ปรับปรุงพัฒนาวัดอัมพวันให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเปิดอบรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา สอนปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เมื่อปี ๒๕๐๐ และภายหลังได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี

ผลงานของท่านจึงเลิศสมดังพุทธภาษิตที่ว่า “สตญฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ” เพราะกลิ่นหอมฟุ้งทั้งตามลม ทวนลมทั้ง ในด้านอาณาจักร คือเป็นวัดศูนย์กลางพัฒนาจิตใจกำลังพล กองทัพบก และส่วนราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการได้พากันหมุนเวียนเข้าไปปฏิบัติธรรมวัดอัมพวันอย่างไม่หยุดยั้งและ ในด้านพุทธจักร กรมการศาสนาได้เจาะจงเอาวัดอัมพวัน เป็นศูนย์ฝึกหัดสอนปฏิบัติธรรมทั่วประเทศและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ได้นำนักศึกษาจำนวนกว่า ๔๐๐ รูปมาปักกลดฝึกวิปัสสนากับหลวงพ่อทุกปีและ ในด้านต่างประเทศ หลวงพ่อยังได้จาริกไปประกาศศาสนาทั้งในอเมริกา สิงคโปร์ ลังกา เป็นต้น

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย จึงได้มีมติถวายปริญญาพุทธ ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อต้นปี ๒๕๓๖ และสภาการฝึกหัดครูได้มีมติถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมสังคมศึกษาเมื่อกลางปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องท่านให้ปรากฏสมเป็นสัตบุรุษ ตามพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า สร้างร่มเงาให้ความร่มเย็นแก่ผู้อื่นทั้งคนและหมู่สัตว์แล้ว ส่วนตนเองยืนหยัดรับความร้อนของแสงแดดอย่างไม่พรั่นพรึง ถึงคราวมีลูกผลก็มีเพื่อผู้อื่น สัตว์อื่นได้รับประทาน หาใช่มีเพื่อตนเองไม่ พฤกษชาติฉันใด สัตบุรุษก็ฉันนั้น

๑๐. ดาวที่อำนวยโยคเกณฑ์สำคัญและมีอิทธิพลให้หลวงพ่อมีวาสนาเด่นคือ

๑๐.๑ ลัคนาอยู่ในอัฒจักร หรือมาลัยโยค โดยมีศุกร์กุมเด่นอยู่นำหน้าดาวทั้งหลาย ทำให้เป็นดวงมีวาสนาบารมีอย่างยิ่ง

๑๐.๒  ดาวอังคารและราหูอยู่ในดวงหลักคือ “ปัศวทสเกณฑ์” ตามโหราศาสตร์ไทยที่ว่า สุริยันจันทราภุมมครุสถิตและเป็นทสเกณฑ์กั้นศักดิ์ ล้ำเลอคุณ คือ ถ้าดำรงตำแหน่งครองเรือนจะได้ดีกว่าคนในถิ่นนั้น ถ้าเป็นพระสงฆ์จะมีสมณศักดิ์เป็นถึงพระราชาคณะ

๑๐.๓  ดาวพฤหัสบดีสถิตภพที่๙ ภพที่ดีเด่นในดวงชะตา จึงให้คุณอันยิ่งใหญ่แก่ดวงของหลวงพ่อ ทำให้เป็นที่รักเคารพของบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย

๑๐.๔  ดาวอาทิตย์ตนุลัคน์ มีดาวศุภเคราะห์คู่มิตรเกาะกุม คือ จันทร์กับดาวพุธมีดาวศุกร์นำหน้า และดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนที่ ๑๐ จากจันทร์และทั้งหมดอยู่ในราศีทวาร ได้เกณฑ์จันทร์ครุ สุริยา ทั้งจันทร์เป็นดาวหลักเข้าด้วย ย่อมบ่งถึงดวงชะตาหลวงพ่อสูงส่ง มีชื่อเสียงขจรไปทั่วประเทศและต่างประเทศ

๑๐.๕  อีกอย่างหนึ่ง อาทิตย์ตนุลัคน์ ก็อยู่ในท่ามกลางของดาวที่กระจายอยู่ติดต่อกันถึง ๖ ราศี และดาวมหาภูตรูปทั้ง ๔ ธาตุ คือ อาทิตย์ พลูโต พฤหัสบดี ธาตุไฟ จันทร์ อังคาร เนปจูน ธาตุน้ำ พุธ ราหู ธาตุดิน ศุกร์ เกตุ มฤตยู ธาตุลม ประชุมครบกันทำให้หลวงพ่อมีอิทธิฤทธิ์อย่างแรงกล้า ไม่ว่าดำริจะสร้างถาวรวัตถุที่เกี่ยวกับวัดแล้วทุกอย่างก็สำเร็จได้รวดเร็วเหมือนวิษณุกรรมเทพบุตรที่เนรมิตขึ้นฉะนั้น

ผู้เขียนได้วิจารณ์ดวงชะตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดอัมพวันครบ ๑๐ ข้อ ตามบารมี ๑๐ ทัศ ที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแต่พุทธบริษัทสมเป็น สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า โดยใช้วิชาการโหราศาสตร์เป็นที่ตั้ง หากจะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านโหราจารย์ทั้งหลายด้วย ถ้าจะมีคุณงามความดีอยู่บ้าง ผู้เขียนขออุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมีที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญมา จงดลบันดาลให้หลวงพ่อมีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นหลักชัยแห่งพระอรหันต์ นำศิษยานุศิษย์ทั้งหลายสู่โชคสมหวังของชีวิต คือ พระนิพพานในอนาคตกาลด้วยเทอญ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://palipage.de/

พุทธคยา