วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2565

ดนตรีเพื่อสมาธิ ผ่อนคลาย บำบัดความเครียด

paypal

ความทุกข์เกิดที่จิต เกิดที่ใจ เราไปยึดมั่นถือมั่น คิดซ้ำๆอยู่กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้แล้ว แล้วเราก้ยังปล่อยใจของเราไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นจริงไหม เราจึงทุกข์ และ ทุกข์มาก เราไม่เคยหยุดคิด เมื่อไรที่เรามีสติ รู้ อยู่กับปัจจุบัน เราจะรู้ว่า ชีวิตนี้มันสุขจริงหนอ เพราะว่าเราวางทุกข์ วางทุกอย่างออกจากใจเรา ใจเราจึงเบา ใจเราจึงสบาย เราจึงพบความสุข ดังสุภาษิตที่ว่า นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

ไม่ว่าเราจะสูญเสียคนที่เรารัก เราจะถูกไล่ออกจากงานที่รัก เราจะถูกทำร้ายด้วยกาย วาจา ใจ จากคนที่เรารัก จากคนรอบข้างเรา นั่นเป็นสิ่งที่ใจเราเข้าไปยึด ไปกอด เอามาไว้กับใจเรา เราจึงทุกข์ เราทุกข์กับสิ่งของไม่เที่ยง เพียงแค่เราวางลง เราปล่อย เราจะพบความสุขเล็กๆที่ซ่อนอยู่ ภายในใจนี้ ความสุขสงบที่แท้จริง…..

พุทธคยา