วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2565

เมื่อจิตสงบแล้ว โรคภัยไข้เจ็บนี่ก็สงบ – หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

paypal

“…มันดีก็ดี ให้รู้จักตรงนี้ มันดีก็เบาอก
เบาใจสบาย นั่นแหละความดี หายทุกข์หายยาก หายเหน็ดหายเหนื่อย หายเมื่อยหายหิว
หายทุกข์หายยาก หายลำบากรำคาญ
พุทโธ เบิกบานแล้ว

กายลหุตา จิตตลหุตา – จิตเบา กายก็เบา

กายมุทุตา จิตตมุทุตา

เมื่อจิตอ่อนแล้ว กายก็อ่อน ไม่ใช่อ่อนแอ
อ่อนนิ่มนวล เหมือนกับสำลี ยิ่งกว่าสำลี
ไม่เกิดแข็งกระด้าง ไม่เป็นคนดื้อ ไม่เป็นคนด้าน
ไม่เป็นคนขี้เกียจ ไม่เป็นคนขี้คร้าน
ใจมันอ่อนนิ่มนวล ใจมันดี ดูนั่นแน่ ให้รู้จักนะ

กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ

เมื่อจิตสงบแล้ว โรคภัยไข้เจ็บนี่ก็สงบ
กิเลสจัญไรมันก็สงบหมด ระงับดับ หมดทุกข์ สบาย
อย่างนี้หรอก ให้พากันให้พึงรู้พึงเห็นเถอะพวกเรา
ทราบตั้งแต่วันนี้ต่อไป ใจไม่ดีก็พุทโธขึ้นมาเน้อ มันขี้เกียจขี้คร้าน
ก็พุทโธขึ้นมา ให้รู้จักไว้… “

🙏🙏🙏#หลวงปู่ฝั้น อาจาโร🙏🙏🙏
วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

พุทธคยา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง