วันอาทิตย์, 31 กรกฎาคม 2565

คาถาเงินล้าน คาถาเมตตา มหาลาภ ทำให้ร่ำรวย มีความสุขความเจริญ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

paypal

พระคาถาเงินล้าน

การสวด ให้เริ่มด้วยการตั้ง “นะโมฯ” 3 จบ ดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

จากนั้น ว่าพระคาถาดังนี้
สัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรหมา* จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะลายันติพรหมา* จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เมมหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เมมิเตพาหุหะติพุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิ

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ  (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม  (คาถาเงินแสน)
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม  (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ  (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม  (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ  (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็งๆพาๆหาๆฤาๆ……

(สวด 9 จบ ข้อความในวงเล็บไม่ต้องสวด)
(พรหมา-อ่านว่า พรม-มา)
(สวาโหม-อ่านว่า สะ-หวา-โหม)

พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

เครดิต http://www.watchai.org

พุทธคยา