วันเสาร์, 30 กรกฎาคม 2565

คาถาป้องกันปัดเป่า ภยันอันตราย 108 ของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

paypal

คาถาป้องกันปัดเป่า ภยันอันตราย 108 ประการ

นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

สัมปจิตฉามิสัมมาสัมพุทธัสสะ พระอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ อิติ สัมมา สัมพุทธัสสะ พระอรหังรักษามหาวิชโย โหหิ อสังวาโส จิตตะมหาโจรัง วินาสสันติพุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติพุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคทั้งหลาย วินาศสันติฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิคะสะชะนะ สัมปะติจฉามิ รูปพระพุทโธ โหหิ

เป็นคาถาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ นำมาเผยแพร่ให้แก่บรรดาพุทธบริษัท สาธุชนทั้งหลาย ได้สวด ท่อง ภาวนากันอานิสงส์ของการสวดท่องภาวนาตัวคาถาทั้งหมด คือ

– สนองกลับผู้กระทำไสยศาสตร์ให้เราทุกชนิด
– ศัตรูพินาสไปเองเมื่อคิดประทุษร้าย
– จะเกิดผลในด้านมงคลทุกประการ
– จะสามารถเห็นได้แจ่มแจ้งด้วยญาณ
– ท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ ปกป้องคุ้มครองเราจากภัยอันตราย
– กันอันตรายทุกอย่าง ผู้คิดร้าย จะย่อยยับไปเอง เป็นมหามงคลทุกประการ
– ทำลายจิตศัตรูให้หมดจิตที่คิดร้าย
– ทำลายศัตรูทั้งหลายให้วินาศ
– ทำลายโรคร้ายทั้งหลายให้วินาศ
– ศัตรูทำอะไรเราไม่ได้ จะทำอะไรแล้วเราจะต้องรู้ตัวก่อนอยู่เสมอ
– ชนะศัตรูทุกอย่าง
– ป้องกันอันตรายทุกอย่าง แม้แต่ปืนก็ยิงไม่ออก

เคดิตข้อมูลจาก #พุทธคุณ

พุทธคยา