วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2565

การแก้กรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือ การเจริญกรรมฐาน

paypal

พุทธคยา