วันเสาร์, 30 กรกฎาคม 2565

การปฏิบัติธรรมที่จะได้ผล

paypal

” การปฏิบัติที่จะได้ผล ต้องพยายามรักษาความวิเวกให้ได้ในแต่ละวันๆ การประกอบความเพียรนั้น เราไปทำเล่นไม่ได้เมื่อเราเข้ามาในสถานที่แล้ว เราต้องปิดปาก ปิดหู ปิดตา ของเราลงไป ถ้าหากเราไม่ปิดปาก ปิดหู ปิดตาของเรา ถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์ เดี๋ยวเดียวจิตใจก็ฟุ้งออกไปข้างนอก ก็เท่านั้นไม่มีวันจบ ไปอยู่ที่ไหนก็เท่าเก่า ผีตัวเก่า ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอของเรา ท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์ เราก็สำรวมอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ”

หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ
วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ขอขอบคุณข้อความและภาพจากกลุ่มเพื่อนธรรมะทางไลน์ค่ะ

พุทธคยา