วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2565

จิตวิญญาณ กายทิพย์ อทิสมานกาย กายละเอียด

paypal

ผีอยากเห็นมันไม่ยากหรอก เพราะผีมาจากไหนล่ะ มาจากคนน่ะ คนตายไปเป็นผี ธรรมะคือธรรมชาติคือเรื่องจริงที่เห็นด้วยตา สัมผัสด้วยใจ คือรูปกับนาม โลกวิญญาณไม่เหมือนมนุษย์ โลกวิญญาณเป็นโลกที่ขอใครไม่ได้
เป็นนามธรรม เป็นผี เป็นวิญญาณ เป็นอทิสมานกาย กายออกจากธาตุเรียกว่ากายทิพย์ อย่างมนุษย์เรา เรียกกายซ้อนกาย กายหยาบมีกายละเอียดซ้อนเข้าไปอีกทีนึง เรียกว่าจิต กายละเอียดบางวันก็เป็นพรหมเพราะเบา บางวันก็เป็นเปรต บางวันก็เป็นอสุรกาย บางวันก็เป็นเทวดา บางวันก็เป็นพระพุทธเจ้ามั่ง เป็นพระปัจเจกมั่ง อารมณ์ดี อารมณ์สบาย ก็เป็นเทวดา ถ้าด่าโน่นนี่นั้นก็เป็นเปรตอีกแล้ว เป็นยักษ์อีกแล้ว วันนึงเป็นอะไรมั่งเนี่ย เคยพิจารณาตัวเองบ้างไหม ตายออกจากร่างอารมณ์ไหน ไปตามอารมณ์นั้น อารมณ์สุดท้ายที่ธาตุมันบีบ เราควบคุมมันไม่ได้ เพราะโดนโรค โดนของมีพิษ แก่ จำเป็นต้องออก ออกอารมณ์เบา อารมณ์สบายก็เป็นพรหม อารมณ์ดีคิดถึงบุญก็เป็นเทวดา อารมณ์เจ็บปวด อารมณ์ทุกข์ก็ไปลงข้างล่าง ตามกรรมที่มี…..

พุทธคยา
1 ความคิดเห็น