วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2565

กรรมเวร

paypal

อย่าได้ไปร้องขอเทพเทวดาองค์อินทร์

เจ้าทั้งหลาย ถ้าบุญ-กุศลต้นทุนโยมนั้น ยังไม่มากพอแล้วไซร์ ท่านก็ทำได้คือ วางเฉย

มันไม่ต่างอะไรบิดา-มารดา ที่ปรารถนา อยากให้ลูกนั้นมีความสุข อยากให้มีเหมือน
คนอื่นที่เขามี แต่ถ้าบิดา-มารดาเขาก็ยัง ไม่มีเล่าจ๊ะ ก็ต้องทำได้คือเป็นการวางเฉย
เช่นเดียวกัน

อย่าไปเร่งเทพเทวดาฟ้าดิน เจ้าทั้งหลาย แต่จงเร่งความดีของเรา

คราใดที่โยมนั้นมีทุกข์ นั่นแลเรียกว่า กรรมเวรที่โยมทำไว้กำลังตามมา คราใดที่โยมนั้นเกิดโรคภัยทั้งหลาย ก็จงจำไว้ สิ่งนั้นโยมเคยเบียดเบียน

การเบียดเบียนนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมมี การผูกอาฆาตพยาบาท โยมจะรักษา กรรมนี้หรือโรคนี้ได้ต้องเจริญกรรมฐาน คือกำหนดรู้กรรมที่เราเคยไปเบียดเบียน อันใดไว้

ถ้าโยมเกา ไม่ถูกที่คัน โรคนั้นก็ย่อม รุมเร้า แต่ถ้าโยมรักษาถูกโรค เพียงน้ำ เปล่า ๆ ก็อาจจะหายได้โดยอัศจรรย์…

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ขอขอบคุณบทความและรูปภาพจาก @line กลุ่มเพื่อนธรรมะ

พุทธคยา