วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2565

กรรมฐานพบพระที่ถูกต้อง ควรมีพระพุทธเจ้ามาสิงสถิตอยู่ที่จิตใจ นำพระธรรมคำสั่งสอนมาปฏิบัติ ใจจะประเสริฐล้ำเลิศทุกประการ

20 มี.ค. 2021
81
paypal

ถ้าท่านพบพระเมื่อใด ท่านจะสบายใจเมื่อนั้น การเจริญกรรมฐานทำให้พบพระที่ถูกต้อง ถ้าท่านกำหนดจิตโดยใช้ชีวิตที่จะพบพระ มีการกำหนดจิตให้มีสติสัมปชัญญะ สร้างความดีให้กับตัวเอง ท่านจะพบพระ จิตใจจะประเสริฐ จิตใจจะเย็นสบาย มีความสุข ถ้าจิตใจมีแต่ความทุกข์ ท่านจะพบพระได้ที่ไหน มาพบพระที่วัดอัมพวันก็ไม่ใช่พระของท่าน พระอยู่ในจิตก็หารู้ไม่ กลับเอาพระออกจากจิตใจไปเสีย เอาความวุ่นวายเข้ามาแทนที่ สร้างความดีไม่ได้ดังกล่าวแล้ว ไฉนเลยเล่าจะพบของดีในตัวเอง ก็คงจะไม่ได้ผล ไม่ได้อานิสงส์ในการพบพระในการปฏิบัติกรรมฐาน ท่านโปรดทำความเข้าใจ บ่อบุญบ่อบาปอยู่ที่ใด เวรกรรมอยู่ตรงไหน ที่ควรจะแก้เวรแก้กรรมจากการกระทำของตนนั้นไม่ค่อยจะแก้กัน มีแต่มาเพิ่มปัญหา มาเพิ่มเวรเพิ่มกรรม มาเพิ่มบาปให้กับจิตใจ พระจะอยู่กับท่านได้อย่างไร พระชอบมีความสุข ความเย็นใจ ถ้าหากพระอยู่กับผู้ใด ผู้นั้นใจประเสริฐล้ำเลิศทุกประการ ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ ท่านจะไม่มีความทุกข์เลย ไม่ว่าจะมีบ้านใหญ่บ้านโต บ้านเล็กบ้านน้อยก็ตาม จะมีแต่ความสุขความสนุกในการทำงานตลอดรายการ อาตมากล่าวเบื้องต้นต่ำๆ ง่ายๆ ถ้าท่านตีความแล้วไม่เข้าใจ ตอบท่านที เพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติไม่ได้ เหตุที่ปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่ได้ใส่ใจในบุญ แต่ไปใส่ใจเรื่องอื่น มีแต่ผีเข้าเจ้าสิง มีองค์นั้นองค์นี้เข้ามาสิงแล้วจะพบพระได้อย่างไร ถ้าไม่มีพระ ปีศาจเข้าสิง ถ้ามีพระประจำจิตประจำใจ ปีศาจที่ไหนจะมาสิง องค์ไหนจะมาอยู่กับท่านขอฝากด้วย **ควรมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสิงสถิตอยู่ที่จิตใจ นำพระธรรมคำสั่งสอนมาปฏิบัติ จะเกิดพระสงฆ์ รัตนอันประเสริฐล้ำเลิศให้แก่ท่าน นั่นแหละ
“พบพระ” **ท่านจะมีจิตใจสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ ไปไหนก็สะดวกสบายปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ท่านจะมีที่พึ่งทางใจสืบต่อไป

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

พุทธคยา