วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2565

กรรมจำแนกสัตว์

17 มิ.ย. 2021
63
paypal

กรรมนี้แหละจะจำแนกสัตว์

ให้เป็นไป ต่างๆนานา ทำให้เลว
ให้ดี ให้ชั่ว ให้ประเสริฐ
ก็เป็นผลของกรรมที่ทำไว้ทั้งสิ้น

เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงศักดิ์มาก
แต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ
มนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์ และ
จะเลวกว่าสัตว์อีกมาก เวลาตกนรก
จะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มาก
อย่าพากันทำ

ให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญ
อย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่า
ที่ได้มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์…

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

พุทธคยา