วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2565
อะระหัง พุทโธ
พระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม ภาวนาไปนิพพาน
ถวายข้าวพระพุทธรูปทุกวัน ตายชาตินี้ ไม่ลง นรก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
ภาวนาสัมมาอะระหัง เป็นพุทธานุสสติ ทำให้จิตตื่น จิตสว่าง จิตมีกำลัง
อานิสงส์ของการนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆ
กรรมฐานพบพระที่ถูกต้อง ควรมีพระพุทธเจ้ามาสิงสถิตอยู่ที่จิตใจ นำพระธรรมคำสั่งสอนมาปฏิบัติ ใจจะประเสริฐล้ำเลิศทุกประการ
ทำบุญในวันออกพรรษา วันพระเจ้าเปิดโลก เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า
พุทธานุสสติ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
สวดธรรมจักร กงล้อแห่งธรรม เป็นเทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ สวดแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง อายุยืน มีความสุขกายสุขใจ
บทสวดพระคาถาอาการะวัตตาสูตร มีอานุภาพยิ่งกว่าสูตรอื่น ๆ ในการที่ป้องกันภัยอันตราย
สวดพุทธคุณ สวดอิติปิโส หนุนดวง สะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ ป้องกันภัยสารพัด กันคุณผี กันคุณไสย บังเกิดโชคดี ลาภทรัพย์อุดม
ป้ายกำกับ
Covid-19 กฎแห่งกรรม กรรมฐาน กายทิพย์ ชีวิตหลังความตาย ดนตรีผ่อนคลาย ตายเป็นเทวดา ตายแล้วไปสวรรค์ ตายแล้วไปไหน ทำบุญให้คนตาย ทำบุญให้ผี ธรรมชาติบำบัด ธรรมะผู้ป่วยมะเร็ง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นรก บทสวดมนต์ต่อชะตาชีวิต บทสวดมนต์ต่อดวงชะตา บทสวดมนต์ต่ออายุ ผี พระประธาน พระโสดาบัน ฟังธรรมะก่อนนอน มะเร็ง มะเร็งระยะสุดท้าย ระลึกชาติ รักษามะเร็ง รักษามะเร็งด้วยกัญชา รักษามะเร็งทางเลือก สมาธิ สมาธิบำบัด สมเด็จพระญาณสังวร สวดจักรพรรดิ สัมภเวสี หลวงตามหาบัว หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ หลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงพ่อจรัญ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อ.สมภพ อมตะธรรม อานุภาพแห่งบุญ เปรต โรคมะเร็ง โลกหลังความตาย
ติดต่อเรา
186/2 หมู่7 หมู่บ้านหนองแม่จันทร์ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทร 086-1866507
Line ID : chayapha
chayapa.co@gmail.com

ขออุทิศผลบุญจากการเผยแพร่ธรรมะนี้ให้ นายปริญญา ศรีสุนทร หมาพุดเดิ้ลน้ำหวานและน้องเลย์ ถุงเงินแสนถุงทองล้าน  ผู้มีส่วนทำให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้นมา

พุทธคยา